Bøger

Vinder af The Cambridge University Press and Transatlantic Studies Association's pris for bedste bog i 2016!!

Den Trilaterale Kommission blev dannet i 1973 af David Rockefeller og Zbigniew Brzezinski. Kommissionen er et elitenetværk bestående af indflydelsesrige personer fra bl.a. politik, finansverden og erhvervslivet i Nordamerika, Vesteuropa og Japan. Bogen bygger på omfattende studier af arkivmateriale fra kommissionen, dens velgørere (bl.a. Ford Foundation og Rockefeller Brothers Fund) og samarbejdspartnere (bl.a. den amerikanske regering, Verdensbanken og Den Internationale Valutafond). Den argumenterer for at international regeringsførelse og diplomati i dag varetages i overlappende elitenetværk der sammenfletter formelle og uformelle sfærer på tværs af nationale grænser. Bogen fås i både en hard- og paperbackudgave.

 

 

Dino Knudsen: The Trilateral Commission and Global Governance. Informal Elite Diplomacy, 1972-1982. London: Routledge, 2016.


Europamestrene

Europamestrene portrætterer de landshold der har vundet EM siden 1980: mesterholdets vej mod titlen, stjernespillere, spillestil og afgørende kampe. Bogen er sprængfyldt med fodboldhistorie og aktuelle tanker om spillets udvikling, men samtidig diskuteres mesterskabets betydning for de respektive landes nationale identitet og selvfortælling. Måske udgør EM-turneringen i virkeligheden det største offentlige terapeutiske rum for den fælleseuropæiske gennemarbejdning af verdenskrigens traumer.


Dino Knudsen og Morten Rasmussen (red): Europamestrene. Fodbold - Nation - Identitet. København: Turbine, 2016.


Amerikaniseringen af den danske fagbevægelse

Omdrejningspunktet i den hjemlige koldkrigsdebat er som regel den østlige trussel mod og påvirkning af Danmark. Ikke desto mindre blev Danmark via Marshallhjælpen og NATO-medlemskabet tidligt integreret i den vestlige alliance. Særligt fra USA kom de udenlandske impulser som var med til for alvor at forme vores samfund: produktivitet og forbrugerisme, klassesamarbejde og antikommunisme, frihandel og europæisk integration. I bogen gives der for første gang på dansk et indblik i hvordan Den Kolde Krig blev foregrebet og udkæmpet på fagforeningsniveau. Og hvordan danskerne blev tæt allieret med en gren af den amerikanske fagbevægelse der – bistået af CIA – organiserede hemmelige efterretningsoperationer og splittede den internationale fagbevægelse. Bogen flytter fokus fra det traditionelle diplomatisk-statslige plan til ikke-statslige aktører og blander politisk historie med analyser af kulturmødet danskerne og amerikanerne imellem. Den afrundes af et efterskrift hvor amerikaniseringsbegrebet sættes til debat.

 

 

 

Dino Knudsen: Amerikaniseringen af den danske fagbevægelse. Marshallhjælp, kold krig og transatlantiske forbindelser, 1945-1956. København: Museum Tusculanum, 2012.

 


Øjenvidner til besættelsen

Hvordan fortæller man en velkendt historie på en ny måde? Her forsøges det gjort gennem 220 beretninger om ”de fem onde år”, alle fortalt af danskere der oplevede besættelsen på allernærmeste hold: sabotører, modstands- og politifolk, nazister, jøder, soldater, østfrontfrivillige og politikere – kvinder og mænd, unge og ældre, høj og lav, kendte og ukendte. Øjenvidner til besættelsen er usminket historiefortælling der giver et bredt, men nuanceret billede af begivenheder og personlige oplevelser fra en skelsættende periode i Danmarkshistorien. Værket er en mosaik af fortællinger om besættelsestiden der både kan læses i brudstykker eller kronologisk, som små historier eller den store historie om perioden. Læs udvalgte beretninger fra bogen:

 

 

 

Dino Knudsen (red.): Øjenvidner til besættelsen. Danskere beretter om hverdag og krig 1940-1945. København: Haase & Søn, 2011.

 


Fra Pilestræde til Avedøre Holme

En mindre bog om hvordan en gruppe ufaglærte pakkeriarbejdere gik fra at være de nederste i hierarkiet i en af Danmarks førende medievirksomheder til at blive en magtfaktor som selv de øverste chefer ikke kunne ignorere. Dette er historien om at fagligt sammenhold nytter, og hvorledes man får den stablet på benene. Men det er også historien om de mange modsætninger og vanskeligheder der er i det faglige arbejde, og hvor udsatte ufaglærte arbejdere er i dagens Danmark.

 

 

 

 


Dino Knudsen: Fra Pilestræde til Avedøre Holme. Historien om pakkeriarbejderne i Det Berlingske Hus, 1930-2008. København: Eget tryk, 2010.

 


kapitalen.com

Jeg har oversat og skrevet efterskriftet til bogen som er en radikal anderledes analyse af globaliseringens indvirkning på de skandinaviske samfund end den gængse. Vi er ikke vidne til nogen afvikling af industrisamfundet, men en forceret kapitalistisk industrialisering. Samlebåndene er ikke på vej ud, de løber hurtigere end nogensinde og er en integreret del af samfundsøkonomien. Samtidig er der sket et mentalhistorisk skifte fra efterkrigstidens tiltro til rationalitet, social ingeniørkunst og velfærdskapitalisme til forgudelse af markedet og en mondæn ufornuft.

 

 

 

Mikael Nyberg: Kapitalen.com: Myten om det postindustrielle paradis. København: Tiderne Skifter, 2005.

Powered by Crably ® Terms of UsePrivacy Policy