Andre Projekter

Anno’s One Fine Day Art Centre i Kibera

I 2022 iværksatte jeg 'The Lionheart's Club', en skriveskole i Anno's One Fine Day kulturcenter i Nairobi, Kenya. Kulturcentret ligger i Kibera, et af Afrikas største urbane slumområder, og tilbyder underprivilegerede børn at udfolde sig kreativt, især gennem dans (bl.a. ballet). Skriveskolen, som inkluderer at læse for de mindre børn og skriveaktiviteter for de ældre, har til hensigt at give ungerne håb og empowerment gennem skønlitteratur. I 2019-2021 boede jeg i Nairobi, men tilbagevendende covid-nedlukninger forhindrede iværksættelsen af aktiviteten før nu. Besøg kulturcentret her.


Oversættelse af 'We Crossed a Bridge and it Trembled - Voices from Syria'

Det Arabiske Forår blev til en lang vinter i Syrien hvor borgerkrigen har varet i mere end 10 år. For nogle år siden stiftede jeg bekendtskab med Wendy Pearlmans bog der samler vidnesbyrd fra protesterne, repressionen de blev mødt med, borgerkrigen og flugten over Middelhavet. Det er et både håbefuldt, morsomt, grusomt og tragisk værk som giver stemme til syrerne selv. Jeg besluttede mig for at oversætte værket, men ingen forlag ville byde til. Og da et forlag endelig stillede sig parat, viste det sig umuligt at samle de nødvendige fondsmidler. Derfor er bogen desværre aldrig udkommet i dansk oversættelse, men du kan læse fem beretninger fra den her.


Kunstudstillingen 'To Malervenner: Børge L. Knudsen & Viggo Tuxen'

I januar-februar måned 2018 var jeg medarrangerør af en udstilling i Roskilde Kunstforening med malerier af min morfar Børge L. Knudsen og hans gode ven, kunstmaleren Viggo Tuxen. Min morfars kunstnerkarriere tog fart i 1937 da han vandt Akademiets lille guldmedalje og oplevede stor succes i Danmark med sine udstillinger. I 1951 flyttede han og min familie permanent til Paris, fra 1956 til Sydfrankrig hvor han en overgang havde succes som maler. Derpå kastede han sig over et livslangt, autodidakt forskningsprojekt i violinens gådefulde historie, arkitektur og akustik med henblik på at rekonstruere den oprindelige renæssanceviolin. Udstillingen var velbesøgt.

003

Maleri uden titel, Børge L. Knudsen. 


Foredragsrække: Fra triumf til tragedie - 100-året for Den Russiske Revolution

"Alt magt til sovjetterne!" lød kampråbet i 1917, da den russiske revolution kulminerede med bolsjevikkernes magtovertagelse. 100 år senere kuraterede jeg i anledning af jubilæet fire foredrag om Den Russiske Revolution i Københavns nye litteraturhus. Foredragene kredsede om hvad revolutionen betød for samfundsudviklingen i Rusland, opbygnignen af det sovjetiske menneske, "Homo Sovjeticus", og den russiske litteratur, kultur og kunst - samt hvordan den påvirkede danske skæbner.

 


Organisering af løstansatte forskere på Københavns Universitet

Som ansat på Saxo-instituttet tog jeg i 2016 initiativ til at organisere postdocs på Det Humanistiske Fakultet. Initiativet blev til den gnist der tændte en steppebrand. I løbet af det næste år voksede aktiviteterne og til at omfatte løstansatte forskere på Københavns Universitet, den største forskergruppe på universitetet. Til trods herfor blev denne gruppe sjældent hørt eller set, hverken af ledelsen på universitetet eller i fagbevægelsen. Jeg slap selv initiativet da min egen midlertidige forskerstilling ophørte, men andre dygtige kolleger tog over og sørgede for at medarbejdergruppen fik både repræsentation og indflydelse, selvom den stadig lever en prekær tilværelse. 


Det Ny Clarté

I 2006 to jeg initiativ til at danne tidsskriftet Det Ny Clarté og genoplivede dermed en stolt, hovedsagelig partiubundet, tradition for venstreintellektuel samfundskritik. Tidsskriftet udkom i en trykt version i små 10 år, de første par år med undertegnede som redaktør.

Powered by Crably ® Terms of UsePrivacy Policy