Personligt

Jeg er historiker og forfatter, for tiden adjunkt i global politik ved Malmö Universitet. Tidligere har jeg bl.a. været ansat i en længere periode på Københavns Universitet, samt boet i nogle år i Nairobi, Kenya. Jeg har dansk-italienske aner og er vokset op i København, Nørrebro og Sydhavnen, med en enlig mor. Min familiebaggrund er kunstnerisk. Min mormor, Hanne Bodil Knudsen, var en del af miljøet omkring digteren Jens August Schade som hun dannede par med i en årrække før og da Schade slog igennem. Senere blev hun gift med min morfar, Børge L. Knudsen, som var en dygtig kunstmaler der endte med vie sit liv til at forske, autodidakt, i genskabelsen af renæssanceviolinen.


Mine bedsteforældre bosatte sig i begyndelsen af 1950'erne i Paris, hvor min mor er født og hvor familien levede i stor material fattigdom. Senere flyttede de til La Gaude, en lille bjerglandsby i Provence. I begyndelsen af 1970'erne blev de skilt og min mormor, min mor og størstedelen af hendes søskende vendte tilbage til København.

Da jeg var yngre dyrkede jeg fodbold på eliteplan i Boldklubben Frem og som voksen uddannede og virkede jeg som børnetræner, indtil historieforskningen tog det tog det meste af min tid, men jeg skriver en sjælden gang imellem om fodbold relateret til kultur og samfundsforhold.

Jeg har altid været politisk interesseret og internationalt orienteret. I en ung alder engagerede jeg mig i forskellige græsrods- og solidaritetsbevægelser. I 2001-03 var jeg bl.a. aktiv i antikrigsbevægelsen da USA (og Danmark) invaderede Afghanistan og Irak. Senere oversatte jeg bogen kapitalen.com fra svensk til dansk og skrev efterskriftet. Derpå var jeg stifter og redaktør af det venstreintellektuelle tidsskrift Det Ny Clarté. Siden var jeg i en årrække rådsmedlem af Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), en uafhængig, udenrigspolitisk tænketank. Jeg bidrager desuden fra tid til anden til førende danske medier.

Det Ny Clarté

I mit professionelle liv sætter jeg stor pris på den "rejse" jeg dagligt foretager - især via kilder og kollegers arbejde - til andre tider og ofte til andre kulturer. Oplevelsen af at få antagelser og hypoteser bekræftet overgås kun af den svimlende erkendelse at fænomener som man troede man havde forstået, hænger helt anderledes sammen. Det er denne dybere indsigt i baggrunden for og forståelsen af vores egen samtid som driver mit virke som historiker.

Privat går det meste af tiden med min lille familie: min sydafrikanske kone der som forsker indtager en nøgleposition i bekæmpelsen af resistente bakterier i det globale syd; vores datter der for nylig er begyndt i skole; og min søn der studerer på universitetet. 

Jeg elsker litteratur, film og musik. Bedst holder jeg imidlertid af at skrive, og når jeg ikke er travlt optaget af faglitteratur, læser jeg skønlitteratur og skriver på en roman. Alt i alt føler jeg mig meget privilegeret, for uanset om jeg beskæftiger mig med historieforskning, undervisning eller (roman)kunst, er det ønsket om indsigt der motiverer, forsøget på at gå nye veje, muligheden for at skabe noget unikt, at gøre en lille forskel.

Powered by Crably ® Terms of UsePrivacy Policy