Undervisning

Undervisning

Jeg har udviklet og undervist en række kurser på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau, samt vejledt og ført studerende til skriftlig/mundtlig eksamen, på forskellige akademiske institutioner.  

På Malmö Universitet underviser, vejleder og eksaminerer jeg i europæiske studier, internationale relationer og statskundskab. I efterårsemestret 2022 underviste jeg bl.a. i europæisk kunst og kultur og jeg er for tiden ved at designe et kursus i ikke-statslige aktørers rolle i vores samfund. 

Mine undervisningskompetencer ligger primært inden for samtidshistorien i en transnational kontekst. Jeg dækker især det transatlantiske område, men med globale afstikkere, hvor jeg fokuserer på statslig-private netværks rolle i uformel regeringsførelse, diplomati og politik. Mine tidligere kurser har beskæftiget sig med aktører såsom elitenetværk, sociale bevægelser, NGO'ere, arbejderbevægelsen og kristne kirker. Emnerne har bl.a. været anti-kommunisme og amerikanisering, Marshall-planen, kold krig, men også den amerikanske borgerretsbevægelse.

På Københavns Universitet underviste jeg desuden kurser i globalhistorie med en omfattende tematisk, geografisk og tidslig forskydning. Endelig har jeg udviklet og undervist p.hd.-kurser med fokus på inddragelse af nyttig teknologi i forsknings- og skrivefasen.

Jeg har tidligere kombineret mere traditionel historieundervisning med undervisning i akademisk skrivning i bl.a.:

  • det processuelle i skrivning;
  • den akademiske genre;
  • det narrative element;
  • sætningen på atomarniveau.

Jeg har adjunktpædagogikum og når det gælder udarbejdelsen af undervisningsmateriale har jeg bla. introduceret og redigeret kompendiet New Diplomatic History. An Introduction sammen med min kollega Haakon A. Ikonomou.

På Saxo Instituttet, Københavns Universitets, har jeg udviklet/undervist følgende kurser:

  • Underviste i "Scrivener: Organizing, Composing and Writing a PhD Thesis”, ph.d.-kursus, 2019
  • Udviklede og underviste i ”DevonThink Pro: Digitalization and Enhanced Utilization of Large Quantities of Sources” og ”Scrivener: Organizing, Composing and Writing a PhD Thesis”, ph.d.-kurser, 2018.
  • Underviste i "Globalhistorie", BA-kursus, forårssemestret 2016.
  • Udviklede og underviste i "Ikke-statslige aktører, demokrati og diplomati i det 20. århundrede", KA-kursus forårssemestret 2015.
  • Underviste i ”Globalhistorie”, BA-kursus, forårssemestret 2014.
  • Medudviklede og -underviste i "USA efter 1945: Fra det liberale konsensus til den konservative bevægelse, fra Den Kolde Krig til Krigen mod Terror", BA-kursus, forårssemestret 2010. 
Powered by Crably ® Terms of UsePrivacy Policy