Publikationer

Monografier

 • The Trilateral Commission and Global Governance. Informal Elite Diplomacy, 1972-1982. New York: Routledge, 2016. 240 s.

 • The Trilateral Commission. The Global Dawn of Informal Elite Governance and Diplomacy, 1972-1982, Unpublished PhD Thesis. København: Faculty of Humanities, University of Copenhagen, 2013. 293 s.

 • Amerikaniseringen af dansk fagbevægelse. Marshallhjælp, kold krig og transatlantiske fagforeningsforbindelser, 1945-1956. København: Museum Tusculanums Forlag, 2012. 245 s.
 • Fra Pilestræde til Avedøre Holme. Historien om pakkeriarbejderne i Det Berlingske Hus, 1930-2008. København: eget tryk, 2010. 68 s.

 • Marshall-planen og dansk fagbevægelse. Transatlantiske forbindelser i begyndelsen af den kolde krig, 1945-1956. Upubliceret specialeafhandling. København: Københavns Universitet, 2008. 105 s.

Redigerede værker

 • Dino Knudsen og Morten Rasmussen. Europamestrene. Fodbold - nation - identitet. København: Turbine, 2016. 343 s.

 • Dino Knudsen og Haakon A. Ikonomou. New Diplomatic History. An Introduction. København: Det Humanistiske Fakultet, 2015.

 • Øjenvidner til besættelsen. Danskere beretter om hverdag og krig, 1940-1945. København: Haase & Søn, 2011). 868 s.

Tidsskriftsartikler og antologibidrag

 • “The Trilateral Commission: An extension of Western elites, an avenue for the recalibration of East-West relations and the management of global interdependence”, in Marton, Thomasen, Békés and Rácz (eds.). The Palgrave Handbook of Non-State Actors in East-West Relations. London, Palgrave MacMillan, 2024. [antaget]

 • “Contemporary Church Diplomacy. The Commission of the Churches on International Affairs,” in Alberto Melloni (ed.). Ecumenism in the Churches, 19-21 Century. A History of the Desire for Christian Unity. Brill/Il Mulino/Kohlhammer: 2024. [antaget]

 • “David Rockefeller in Beijing. The Informal Diplomacy of the Trilateral Commission in 'the Long 1970s'”, in Ramus Mariager, Helle Porsdam og Poul Villaume (eds.): The Long 1970s. New Perspectives on the Epoch-Making Decade: Human Rights, East-West Détente, Transnational Diplomacy. London: Routledge, 2016: 221-238.

 • "Sådan bliver vi igen Europamestre: Bidrag til Den Røde Tråd version 2.0", i Knudsen og Rasmussen. Europamestrene. København: Turbine, 2016: 291-327.

 • "The Nordic Trade Union Movement and Transnational Anti-Communist Networks in the Early Cold War”, in Luc van Dongen, Stéphanie Roulin and Giles Scott-Smith (eds.): Transnational Anticommunism and the Cold War: Agents, Actions, and Networks. Houndmill:Palgrave, 2014: 35-49.

 • ”Øst, Vest, hjemme bedst? Danske fagforeningsfolk på (koldkrigs) rejse i USA”, i Carsten Due-Nielsen, Rasmus Mariager og Regin Schmidt (red.): Nye fronter i Den Kolde Krig. Festskrift til Poul Villaume. København: Gyldendal, 2010: 131-155.

 • ”Dansk fagbevægelse i blokopdelingens tegn. Kold krig i den internationale fagbevægelse, 1945-1949”, Arbejderhistorie nr. 1, Årg. 2009: 16-32.

Andet (akademisk)

 • Anmeldelse af Thomas Gijswijt, “Informal Alliance. The Bilderberg Group and Transatlantic Relations During the Cold War, 1952-1968”, Diplomatica – A Journal of Diplomacy and Society, Vol. 2, Issue 1 (2020): 163-66.

 • "Authors response", H-Diplo Roundtable XIX, 30 on The Trilateral Commission and Global Governance: Informal Elite Diplomacy, 1972-82: https://networks.h-net.org/node/28443/discussions/1712549/h-diplo-roundtable-xix-30-trilateral-commission-and-global#_ftnref5 (6. april, 2018).

 • "Europas bedste fodboldlandshold", introduktion i Knudsen og Rasmussen. Europamestrene. Fodbold - nation - identitet. København: Turbine, 2016: 7-16.

 • "New Diplomatic History, A Short Introduction", i Knudsen og Ikonomou. New Diplomatic History. An Introduction. København: Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 2015: 5-15.

 • Anmeldelse af Regin Schmidt, ”Den perfekte præsident. En biografi om John F. Kennedy”, Historisk Tidsskrift, Vol. 114, Nr. 2, 2014: 639-640.

 • "Den kolde krig i Danmark", replik til Klaus Petersens anmeldelse, TEMP nr. 7, 2013: 179-180.

 • Medforfatter til leksikonopslaget "Fagbevægelsen",  i Thorsten Borring Olesen, John T. Lauridsen, Rasmus Mariager og Poul Villaume (red.). Den Kold Krig og Danmark. København:Gads Forlag, 2011: 228-230.

 • ”Forord” til Knudsen. Øjenvidner til besættelsen. Danskere beretter om hverdag om krig, 1940-1945. København: Haase & Søn, 2010: 21-25.

 • "Efterskrift" til Mikael Nyberg: Kapitalen.com: Myten om det postindustrielle paradis. København:Tiderne Skifter, 2005: 432-456.
Powered by Crably ® Terms of UsePrivacy Policy