Undervisning

Undervisning

Mine undervisningskompetencer ligger primært inden for samtidshistorien - dvs. det 20. århundrede - i en transnational kontekst. Jeg dækker især det transatlantiske område, men med globale afstikkere. Jeg fokuserer på statslige-private netværk og uofficielle aktører (bl.a. elitenetværk, sociale bevægelser, NGO'ere, arbejderbevægelse, kristne kirker mv.), uformel diplomati og politik, verdenskrigene, Marshall-planen, kold krig, anti-kommunisme og amerikanisering. Jeg har også undervist i amerikansk historie, bl.a. om borgerretsbevægelsen, og afholdt flere kurser i globalhistorie med en omfattende tematisk, geografisk og tidslig spredning (økonomi og kultur i en global målestok, især fra 1500 til i dag). For nylig har jeg udviklet p.hd.-kurser som fokuserer på inddragelse af nyttig teknologi i forsknings- og skrivefasen.

I forårssemestret 2015 udviklede jeg kandidat-kurset "Ikke-statslige aktører, demokrati og diplomati i det 20. århundrede" som kombinerede mere traditionel historieundervisning med undervisning i akademisk skrivning. I den forbindelse tilpassede og anvendte jeg indsigterne fra læringsbegrebet "deliberate practice", udviklet af den svenske professor i psykologi K. Anders Ericsson. Ericsson er en af de fremmeste forskere i udvikling af talent/ekspertise. Kursets skrivedel beskæftigede sig med fire emner: 1) det processuelle i skrivning; 2) den akademiske genre; 3) det narrative element; 4) sætningen på atomarniveau. De studerendes modtagelse og evaluering af kurset var meget positiv, det opnåede gode resultater og blev rosende omtalt i Universitetsavisen (17. april, 2015).

Jeg har taget adjunktpædagogikum og når det gælder udarbejdelsen af undervisningsmateriale har jeg bla. introduceret og redigeret kompendiet New Diplomatic History. An Introduction sammen med min kollega Haakon A. Ikonomou.

Jeg har været ansvarlig for følgende kurser på Saxo Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, hvor jeg har vejledt og ført studerende til skriftlig/mundtlig eksamen:

 

Powered by Crably ®