Forskning

Profil

Jeg beskæftiger mig med transnational samtidshistorie i en vestlig sammenhæng med globale afstikkere. Min forskning fokuserer på at blotlægge og begrebsliggøre årsagsforhold, ideer, aktører og processer i gråzonen mellem det nationale og internationale, staten og civilsamfundet, de regerende og de regerede i den seneste historiske udvikling af de euro-atlantiske samfund. I centrum for mine undersøgelser står regeringsførelse, diplomati, kulturmøder og -udveksling i privat, statslig og mellemstatslig regi, men som regel i en god blanding. Jeg interesserer mig bl.a. for eliter, arbejderbevægelsen og kristne kirker.


Kampen for neutralitet

1. september 2017 blev jeg ansat som postdoc i det kollektive forskningsprojekt "Kampen om maden 1914-1918". Projektet handler om Danmark under Første Verdenskrig, hvordan vi balancerede vores neutralitetspolitik under krigen gennem vores handelspolitik med fødevarer, men også hvordan organiseringen og administreringen af især madproduktionen og -distributionen gav impulser til skabelsen af velfærdsstaten. Mit delprojekt, "Kampen for neutralitet", fokuserer på Danmarks udenrigshandel og diplomati, herunder en komparation med andre neutrale landes politik og praksis på området. Projektet er ledet af Henriette Buus, ph.d. og museumsleder v. Greve Museum/Mosede Fort. Publikationer fra projektet forventes i 2020.


Postdoc-projekt

I perioden 2014-2017 var jeg ansat som postdoc-stipendiat ved Københavns Universitet. De kristne kirkers rolle i international diplomati under Den Kolde Krig stod i centrum for mit  forskningsprojekt. Jeg undersøgte særligt Kirkernes Verdensråds bidrag til euroæisk afspænding under Den Kolde Krig i perioden 1945-1975. Forskningen var muliggjort af et stipendium fra Carlsberfondet og resultaterne vil bl.a. blive publiceret som et bidrat til et kommende, internationalt standardværk i 5 bind om den økumeniske bevægelses historie, oversat til de europæiske hovedsprog.

Vatican


Ph.d.-afhandling

Den Trilaterale Kommission blev dannet i 1973 af finansmanden David Rockefeller og udgør et elitenetværk bestående af førende personer fra politik, erhvervslivet, bankvæsen, medierne og den akademiske verden - fra Nordamerika, Vesteuropa og Japan. Som den første forsker fik jeg i 2011 adgang til kommissionens centrale arkiv og i 2013 forsvarede jeg succesrigt min ph.d.-afhandling, The Trilateral Commission. The Global Dawn of Informal Elite Governance and Diplomacy, 1972-1982, om kommissionens tidlige virke. Afhandlingen fokuserer på kommissionens betydning for hvorledes vi forstår regeringsførelse og diplomati i moderne demokratier og den står på skuldrene af forskning i bl.a. Bilderberg-møderne. Senere blev afhandlingen udgivet i bogform på forlaget Routledge med titlen: The Trilateral Commission and Global Governance. Informal Elite Diplomacy, 1972-1982. Endvidere tilteldte Cambridge University Press og The Transatlantic Studies Association den prisen som årets bog i 2016 om det transatlantiske forhold. Læs mere her.  

Dino PHD Bøg

- Afhandlingen kan rekvireres via Det Kongelige Bibliotek.

 


Specialeafhandling

Den kolde krig var i høj grad en ideologisk konflikt, en kamp om sindene. De to supermagter, USA og USSR, forsøgte bl.a. at vinde de europæiske befolkninger for deres respektive samfundsmodeller. Især forsøgte de at influere arbejderbevægelsen og det segment som amerikanerne benævnte ”the Non-Communist Left”. Specialet undersøger hvorledes amerikanerne (både myndigheder og fagbevægelse) via Marshall-hjælpen påvirkede den danske fagbevægelse. Hvorledes den internationale fagbevægelse blev splittet og danskerne blev knyttet til amerikanerne. Herunder hvorledes 150 danskere blev inviteret til USA for at blive undervist i produktivitet og ”the American way of life”, samt hvorledes amerikanerne påvirkede dansk arbejderbevægelse ved hjælp af propaganda.

Dino Knudsen bøg - Marshal Plan

 

- Specialet blev afleveret og bedømt i 2008. Det blev udgivet i udvidet og redigeret form på Museum Tusculanums Forlag, januar 2011.

 

 

Powered by Crably ®